Ankieta

Najczęściej czytam:


wyniki

Konkurs plastyczny PISANKA WIELKANOCNA

 

Gminna Biblioteka Samorządowa

 w Kuczborku - Osadzie

ogłasza konkurs pod patronatem Wójta Gminy Kuczbork - Osada

PISANKA WIELKANOCNA

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Kuczbork – Osada

Obejmuje następujące grupy wiekowe:

I grupa: I – III klasa /II grupa: IV – VI klasa / III grupa: młodzież gimnazjalna

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie Pisanki Wielkanocnej

 ozdobienie wydmuszki, plastikowego, styropianowego, drewnianego jajka, dowolną techniką plastyczną:                 

 malowanie / naklejanie / wydrapywanie itp.

możliwość zastosowania: farb, kredek, materiału, wstążki, bibuły, cekinów, sznurka, różnego rodzaju ziaren, suszonych owoców, plasteliny itp.

Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę z czytelnym opisem zawierającym następujące dane:

Imię i nazwisko autora i opiekuna, klasa, adres szkoły

Przy ocenie i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania

Konkurs trwa od 20 lutego 2013r. do 22 marca 2013r.

Prace należy składać w GBS w Kuczborku – Osadzie lub jej filiach w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2013r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej biblioteki www.kuczbork.naszabiblioteka.com

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród organizator przewiduje na dzień    26 marca godz.11.30 w Gminnej Bibliotece Samorządowej w Kuczborku – Osadzie.


WSZYSTKICH BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


 

 

 

 

Regulamin konkursu ,, Pisanka Wielkanocna”

Organizator

 

Gminna Biblioteka Samorządowa w Kuczborku – Osadzie

ul. Mickiewicza 7d, 09-310 Kuczbork

tel. 23 6576391

 

Cel

 

1.      Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;

2.      Upowszechnianie tradycji Świąt Wielkanocnych oraz poznawanie obyczajowości ludowej;

 

Uczestnicy

 

1.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Kuczbork – Osada;

2.      Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

I grupa  -       I-III klasa,

II grupa  -      IV-VI klasa

III grupa  -    młodzież gimnazjalna                  

                                                                                                                                

Warunki uczestnictwa

 

1.       Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie Pisanki wielkanocnej (w formie przestrzennej):        

 - ozdobienie wydmuszki, plastikowego, styropianowego, drewnianego jaja, dowolną techniką    plastyczną: malowanie, naklejanie, wydrapywanie itp.

-  możliwość zastosowania: farb, kredek, plasteliny, materiału wstążki, cekinów, bibuły itp.

- preferowane jest również użycie materiałów naturalnych: sznurek, różnego rodzaju ziarna, suszone owoce itp.

2.      Przy ocenie i nagradzaniu prac będą brane pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania;

3.      Do pracy należy dołączyć karteczkę z czytelnym opisem zawierającym następujące dane: Imię i Nazwisko autora pracy i opiekuna, klasa, adres szkoły;

4.      Konkurs trwa od 20 lutego 2013r. do 22 marca 2013r;

5.      Prace należy złożyć w GBS w Kuczborku – Osadzie lub jej filach w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2013r;

6.      Każdy uczestnik wykonuje 1 pisankę;

7.      Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora;

8.      Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikacje swojej pracy i wizerunku dla celów związanych z konkursem;

9.      Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora;

10.  Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki – www.kuczbork.naszabiblioteka.com

11.  Organizator konkursu przewiduje również zamieszczenie wszystkich prac na stronie internetowej GBS oraz utworzenie z nich wystawy pokonkursowej;

 

Nagrody

 

1.      Organizator konkursu przewiduje dla autorów wszystkich prac pamiątkowe dyplomy oraz dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce we wszystkich kategoriach oraz ewentualne wyróżnienia;

2.      Nagrody są współfinansowane przez Wójta Gminy Kuczbork – Osada;

3.      Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 26 marca, godz.11.30, w Gminnej Bibliotece Samorządowej w Kuczborku – Osadzie.

                                                                                                                            

 

 

 

 

    

 


Gminna Biblioteka Samorządowa
w Kuczborku - Osadzie

ul. Mickiewicza 7d
09-310 Kuczbork
tel. 23 657 63 91
e-mail: gbskuczbork@op.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - wtorek 9:00 - 17:00
środa - piątek 8:00 - 16:00

Licznik odwiedzin: 34322
http://www.fundacja.orange.pl/
http://www.ebib.info/
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.bn.org.pl/
http://bibliotekazielona2.blogspot.com/