Ankieta

Najczęściej czytam:


wyniki

 Filia Biblioteczna w Zielonej

 ul.1 maja(w budynku OSP)

 Bibliotekarz:Renata Pogorzelska

 tel.23 6579006

 bibliotekazielona2.blogspot.com

 Godz. otwarcia:

 Poniedziałek,wtorek, czwartek, piątek - 9 - 17

 Środa - 8- 16

 

Historia powstania i funkcjonowania filii

        W związku z ustawą z dnia 24 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołania gromadzkich rad narodowych, nastąpiła reforma w sieci bibliotecznej.         1 kwietnia 1955 powstała Gromadzka Biblioteka  Publiczna w Zielonej. Otwarcie biblioteki było uroczyste, a więc: przemówienia, spotkanie z władzami, występy artystyczne. W trakcie trwania tej imprezy przecięto wstęgi, a otwarcia biblioteki dokonał Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej Leon Kos. Początkowo biblioteka mieściła się w ciasnym pokoiku. Wyposażenia (księgozbioru i sprzętu) dostarczyła Powiatowa Biblioteka w Mławie będąc głównym organizatorem placówki. Kierownikiem została Teresa Wypych.Pracując na zasadzie ryczałtu (biblioteka czynna była dwa razy w tygodniu od 15.00 do 19.00). Z dniem 1 stycznia 1956 roku biblioteka podlega władzom Powiatowej Biblioteki w Żurominie. Wraz ze wzrostem księgozbioru wzrasta również czytelnictwo, biblioteka pozyskuje nowych czytelników i powstają nowe punkty biblioteczne.W dniu 12 kwietnia 1963 roku wybucha pożar w budynku biblioteki. W wyniku pożaru zostało zniszczonych 86 książek i nastąpiła przerwa w pracy biblioteki, która otrzymała nowy lokal o większej powierzchni w prywatnym budynku. Z dniem 1 stycznia 1964 roku biblioteka otrzymuje etat i odtąd czynna jest codziennie od godziny 12.00 do 19.00. Wkrótce przenosi się do nowego lokalu w budynku byłej szkoły podstawowej. W wyniku tej zmiany rozwinęła się praca kulturalno-oświatowa, a placówka staje się współorganizatorem spotkań autorskich. M.in. odbyło się spotkanie z W. Burkiem, R. Juszkiewiczem i A. Bobrukiem. Jedną z największych imprez zorganizowanych przez bibliotekę była "Niedziela na wsi", która odbyła się w Dniach Oświaty Książki i Prasy w 1969 roku.Z dniem 1 stycznia 1973 roku w wyniku zmian podziału administracyjnego wsi biblioteka otrzymuje nazwę Filii Bibliotecznej i wchodzi w skład Gminy Żuromin. W 1974 roku na żądnie mieszkańców wsi Zielona zostaje włączona do Gminy Kuczbork. 24 listopada 1973 roku w bibliotece odbyło się spotkanie z Bogdanem Drozdowskim. Było na nim obecnych 60 osób. W dniach 25 sierpnia do 5 września 1978 roku biblioteka została przeniesiona do nowego pomieszczenia w Domu Strażaka, zbudowanego czynem mieszkańców wsi i pomocy państwa. W budynku tym mieści się do dnia dzisiejszego.                                                                           1 stycznia 2000 roku na zasłużoną emeryturę odeszła dotychczasowa ceniona bibliotekarka pani Teresa Wypych. Jej miejsce objęła pani Renata Pogorzelska. 

    Praca kulturalno-oświatowa w latach 2000 - 2010

  Organizowano konkursy, wieczory poetyckie, lekcje biblioteczne i inne formy pracy z czytelnikiem. W maju 2003 roku zorganizowany został konkurs pod patronatem Biblioteki Powiatowej w Żurominie, którego pierwszy etap odbył się w filii w Zielonej. Był to konkurs pod tytułem "Historia i dzień dzisiejszy powiatu żuromińskiego". W tym etapie brało udział 12 osób. Do drugiego etapu zakwalifikowali się Milena Ćmiel i Hubert Kisielewski. Wśród 12 osób biorących udział rozdano nagrody książkowe. 
Konkurs miał na celu zapoznanie uczniów klas 5 z historią ich okolic i informacją o bieżących sprawach i życiu powiatu oraz sąsiednich gmin.
  1 września 2003 roku odbył się finał konkursu pt. "Czytamy i opowiadamy książki" który trwał 5 miesięcy. Brało w nich udział 18 dzieci, z których 6 najlepszych zostało nagrodzonych. Byli to Hubert Kisielewski, Ewelina Dziurkowska, Sylwia Czarnecka, Mateusz Dziurkowski, Małgorzata Małkowska oraz Klaudia Ulaszewska. 
  W grudniu 2003 roku w naszej bibliotece miał miejsce wieczorek poetycki promujący tomik poezji regionalnej poetki pani  pani Teresy Dwórznik-Romańskiej pt."A kiedy". Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem sylwetki poetki i omówieniem jej twórczości dotyczącej głównie tajemnicy istnienia, ponieważ jak twierdzi pani Teresa "Jesteśmy tylko prochem we wszechświecie".
  Rok 2004 zaznaczył się w bibliotece konkursem na najlepszy ekslibris biblioteczny. Bibliotekę w Zielonej reprezentowali w powiecie: Ola Kisielewska (wyróżniona) i Aleksander Maruszczenko, którego praca zajęła drugie miejsce. 
  W 2008 roku odbyło się spotkanie poetyckie z poetą i dziennikarzem panem Stefanem Żaglem z Ciechanowa. Przedstawiono jego utwory pt. "Pozdrawiam cię moje Krzczonowo, "Źródło wody żywej" i "Modlitewnik królowej Anny". Wszyscy bawili się doskonale, słuchając zabawnych limeryków i anegdot. Pan Żagiel stał się ofiarodawcą nagród dla konkursu czytelniczego.
  Zarówno pan Żagiel jaki i pani Dwórznik-Romańska zgodzili się nieodpłatnie wziąć udział w spotkaniach bibliotecznych. Należą im się za to podziękowania.
  Grudzień 2010 roku stały się symbolem świąt, słodkich upominków z wróżbą w bibliotece. Każdy mały czytelnik był obdarowywany przez biblioteczną śnieżynkę wróżbą i słodkim "co-nie-co". Recytowano wierszyki.  
 W ramach unijnego programu "Ikonka" w 2005 roku biblioteka otrzymała trzy komputery, które podłączono do internetu. Opłatę internetową placówka uiszcza ze środków własnych. Wszyscy chętni mogą korzystać z Internetu nieodpłatnie. Jest to duża zmiana w funkcjonowaniu biblioteki.  
  Praca kulturalno- oświatowa w latach 2010 - 2012 
W roku 2010 zaczęto prowadzić blog biblioteczny, gdzie zamieszczono wszystkie informacje dotyczące zarówno imprez i spotkań bibliotecznych, jak i zbierane od pewnego czasu dane dotyczące historii wsi Zielona i okolic oraz związków tych miejsc z Marią Dąbrowską i jej rodzicami.
4.04.2011 roku w związku z tym odwiedziły nas przedstawicielki Oddziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Wizyta dotyczyła ojca Marii Dąbrowskiej Józefa Szumskiego, który tutaj się urodził.
W 2012 roku nawiązali z nami kontakt poprzez blog biblioteczny panowie Madalińscy, którzy są potomkami rodziny Kisielnickich,budowniczych i mieszkańców pałacu w Zielonej. Podczas odwiedzin w naszej bibliotece 20.07.2012 roku podarowali nam genealogię rodziny Kisielnickich i rodzin z nimi spokrewnionych. Nastąpiła też wymiana informacji dotyczących historii wsi i pałacu. 
Organizowano także w bibliotece lekcje biblioteczne i prowadzono akcję pt. Cała Polska czyta dzieciom. Na razie odbyło się 5 takich spotkań. W bibliotece działa Klub Przyjaciół Biblioteki, którego uczestnicy angażują się w prace biblioteki ( udostępniają stare fotografie związane z Zieloną, pomocni są w poszukiwaniu ciekawostek historycznych i in.). Spotkania Koła Przyjaciół odbywają się raz na miesiąc.
W 2012 roku przeprowadzony był konkurs pod patronatem GBS w Kuczborku na najpiękniejsza kartkę bożonarodzeniową. Nagrody wręczałyśmy w szkole podstawowej. 
Od dwóch lat jest u nas obecna w okresie Świąt Bożego Narodzenia biblioteczna Śnieżynka- Mikołajka, która najlepszym czytelnikom wręcza słodkości. 
  Stan czytelnictwa i ilość woluminów na 31.12.2012 r.                      
Filia biblioteczna w Zielonej posiada 11255 woluminów.                                                                                W 2012 roku zakupionych zostało 135 książek na kwotę 3616,05, z czego 2006,75 to kwota dotacji z Biblioteki Narodowej.                                                                                                                Zarejestrowano 353 czytelników aktywnie wypożyczających książki i odnotowano 5252 wypożyczeń.                                                                                                                                                           Biblioteka prenumeruje 3 tytuły czasopism.

 

 

Filia Biblioteczna w Gościszce

(w budunku Szkoły Podstawowej)

Bibliotekarz: Barbara Bochenek

Godz. otwarcia:

Wtorek: 13:30 – 20:30,

Środa, Czwartek: 13:30 – 20

 

 

 

 

 

 

                

Gminna Biblioteka Samorządowa
w Kuczborku - Osadzie

ul. Mickiewicza 7d
09-310 Kuczbork
tel. 23 657 63 91
e-mail: gbskuczbork@op.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - wtorek 9:00 - 17:00
środa - piątek 8:00 - 16:00

Licznik odwiedzin: 30691
http://www.fundacja.orange.pl/
http://www.ebib.info/
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.bn.org.pl/
http://bibliotekazielona2.blogspot.com/